เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอราวัณ เอ็นเตอร์ไพรส์ (1994) จำกัด

ดำเนินกิจการมามากกว่า 20 ปี โดยเริ่มก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ.2537
เรามุ่งมั่น ที่จะพัฒนาทั้งด้านคุณภาพสินค้า บุคลากรและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

เรายึดมั่นในหลักคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจจนเป็นที่ยอมรับ
และน่าเชื่อถือ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าตลอดมา
ในปัจจุบันบริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นระบบ และได้รับมาตรฐาน ISO 9001
หมายเลข FS 622760 เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

ธุรกิจของเรา

บริษัท เอราวัณ เอ็นเตอร์ไพรส์ (1994) จำกัด เป็นผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ไม้อัด ไม้อัดเคลือบฟิล์ม ไม้แปรรูป และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

โดยมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้ ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ
อีกทั้งยังมีการบริหารระบบการจัดเก็บสินค้าให้มีมาตรฐาน
และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
โดยเน้นที่คุณภาพการบริการ และความซื่อสัตย์เป็นสำคัญ

นโยบายของเรา

นำเสนอสินค้าคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลาพัฒนาต่อเนื่อง
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า Ref. มาตรฐาน ISO 9001:2008
จาก BSI เป็นที่ยอมรับจากประเทศอังกฤษ